Sobota

Sobota

BŮH NÁS UČÍ MILOVAT JEDEN DRUHÉHO (1. TESALONIČANŮM 4:9)

DOPOLEDNE

 • 9:20 Úvodní video

 • 9:30 Píseň č. 2 a modlitba

 • 9:40 PROSLOV PŘEDSEDAJÍCÍHO: Proč láska nikdy neselhává? (Římanům 8:38, 39; 1. Korinťanům 13:1–3, 8, 13)

 • 10:15 SÉRIE PROSLOVŮ: Nespoléhej se na to, co selhává

  • Peníze (Matouš 6:24)

  • Postavení a sláva (Kazatel 2:16; Římanům 12:16)

  • Lidská moudrost (Římanům 12:1, 2)

  • Síla a krása (Přísloví 31:30; 1. Petra 3:3, 4)

 • 11:05 Píseň č. 31 a oznámení

 • 11:15 DRAMATIZOVANÝ BIBLICKÝ PŘÍBĚH: Jehova stále projevoval věrnou lásku (1. Mojžíšova 37:1–36; 39:1–47:12)

 • 11:45 Jehova miluje ty, kdo milují jeho Syna (Matouš 25:40; Jan 14:21; 16:27)

 • 12:15 PROSLOV KE KŘTU: Uč se projevovat lásku tak jako Ježíš (Matouš 11:28–30)

 • 12:45 Píseň č. 7 a přestávka

ODPOLEDNE

 • 13:45 Úvodní video

 • 13:55 Píseň č. 50

 • 14:00 SÉRIE PROSLOVŮ: Projevuj neselhávající lásku ve sboru

  • Bratrům v odpovědném postavení (1. Tesaloničanům 5:12, 13)

  • Vdovám a dětem bez otce (Jakub 1:27)

  • Starším lidem (3. Mojžíšova 19:32)

  • Celodobým služebníkům (1. Tesaloničanům 1:3)

  • Cizincům (3. Mojžíšova 19:34; Římanům 15:7)

 • 15:10 SÉRIE PROSLOVŮ: Projevuj neselhávající lásku ve službě

  • Dávej najevo lásku k Bohu (1. Jana 5:3)

  • Miluj druhé jako sám sebe (Matouš 22:39)

  • Miluj Boží Slovo (Žalm 119:97; Matouš 13:52)

 • 15:55 Píseň č. 42 a oznámení

 • 16:05 FILM: Příběh Josijáše – miluj Jehovu a nenáviď, co je špatné (1. část) (2. Paralipomenon 33:10–24; 34:1, 2)

 • 16:35 Oblékněte si lásku (Kolosanům 3:12–14)

 • 17:10 Píseň č. 35 a závěrečná modlitba