Neděle

Neděle

„ZACHOVÁVEJTE SE V BOŽÍ LÁSCE“ (JUDA 21)

DOPOLEDNE

 • 9:20 Úvodní video

 • 9:30 Píseň č. 3 a modlitba

 • 9:40 SÉRIE PROSLOVŮ: Pamatuj, jaká láska je a jaká není

  • Je trpělivá a laskavá (1. Korinťanům 13:4)

  • Není žárlivá a nevychloubá se (1. Korinťanům 13:4)

  • Nepovyšuje se a nechová se neslušně (1. Korinťanům 13:4, 5)

  • Není sobecká a nedá se vyprovokovat (1. Korinťanům 13:5)

  • Nevypočítává urážky a neraduje se ze špatných věcí (1. Korinťanům 13:5, 6)

  • Raduje se z pravdy a všechno snáší (1. Korinťanům 13:6, 7)

  • Všemu věří a ve vše doufá (1. Korinťanům 13:7)

  • Ve všem vytrvává a nikdy neselhává (1. Korinťanům 13:7, 8)

 • 11:10 Píseň č. 49 a oznámení

 • 11:20 BIBLICKÁ PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST: Kde najít lásku ve světě plném nenávisti? (Jan 13:34, 35)

 • 11:50 Studium Strážné věže

 • 12:20 Uč svoje děti dávat najevo lásku (2. Timoteovi 3:14, 15)

 • 12:55 Píseň č. 1 a přestávka

ODPOLEDNE

 • 13:55 Úvodní video

 • 14:05 Píseň č. 21

 • 14:10 SÉRIE PROSLOVŮ: Projevuj neselhávající lásku v rodině

  • Miluj svoji manželku (Efezanům 5:28, 29)

  • Miluj svého manžela (Efezanům 5:33; 1. Petra 3:1–6)

  • Miluj svoje děti (Titovi 2:4)

 • 14:50 Koho Jehova miluje, toho ukázňuje (Hebrejcům 12:5–11; Žalm 19:7, 8, 11)

 • 15:10 Píseň „Jehovo, chci být odvážný“ a oznámení

 • 15:20 FILM: Příběh Josijáše – miluj Jehovu a nenáviď, co je špatné (2. část) (2. Královská 22:3–20; 23:1–25; 2. Paralipomenon 34:3–33; 35:1–19)

 • 15:50 Přemýšlej o projevech Jehovovy věrné lásky (Žalm 107:43; Efezanům 5:1, 2)

 • 16:50 Závěrečná píseň a modlitba