3. ČÁST

Jaký byl život v ráji?

Jaký byl život v ráji?

Jehova dal Adamovi a Evě mnoho dobrých věcí. (1. Mojžíšova 1:28)

Jehova stvořil první ženu Evu a dal ji Adamovi za manželku. (1. Mojžíšova 2:21, 22)

Jehova je stvořil tak, že byli dokonalí — byli úplně zdraví a dokázali správně přemýšlet a jednat.

Žili v zahradě Eden. Bylo to nádherné místo, kde tekla řeka, rostly ovocné stromy a žila zvířata.

Jehova s Adamem a Evou mluvil a vyučoval je. Kdyby ho poslouchali, mohli v ráji na zemi žít věčně.

Bůh prvním lidem zakázal jíst ovoce z jednoho stromu. (1. Mojžíšova 2:16, 17)

Jehova ukázal Adamovi jeden strom v zahradě. Řekl mu, že když někdo sní jeho ovoce, zemře.

Jeden z andělů se proti Bohu vzbouřil. Tím zlým andělem byl Satan Ďábel.

Satan nechtěl, aby Adam a Eva Jehovu poslechli. Použil proto hada, aby Evu oklamal. Řekl jí, že když sní ovoce z tohoto stromu, nezemře, ale bude jako Bůh. To byla samozřejmě lež. (1. Mojžíšova 3:1–5)