14. ČÁST

Co musíte dělat, když chcete sloužit Jehovovi?

Co musíte dělat, když chcete sloužit Jehovovi?

Postavte se na stranu Boha. (1. Petra 5:6–9)

Nedodržujte zvyky, které Bible odsuzuje. Chce to odvahu.

Nezapojujte se do politiky. Státy a jejich vlády nepodporují Jehovu ani jeho Království.

Rozhodněte se správně — poslouchejte Boha. (Matouš 7:24, 25)

Scházejte se se svědky Jehovovými. Pomohou vám mít blízký vztah k Bohu.

Dál se učte o Bohu a snažte se poslouchat jeho přikázání.

Až budete mít pevnou víru, zasvěťte se Jehovovi a dejte se pokřtít. (Matouš 28:19)

Poslouchejte Boha. Čtěte Bibli. Svědkové Jehovovi vám rádi pomohou, abyste jí rozuměli. Žijte podle toho, co se učíte. Když to budete dělat, budete žít věčně. (Žalm 37:29)