8. ČÁST

Proč je pro vás důležitá Ježíšova smrt?

Proč je pro vás důležitá Ježíšova smrt?

Ježíš zemřel proto, abychom mohli žít. (Jan 3:16)

Tři dny po Ježíšově smrti přišlo několik žen k jeho hrobce. Zjistily, že je prázdná. Jehova Ježíše vzkřísil z mrtvých.

Ježíš se pak objevil svým apoštolům.

Jehova vzkřísil Ježíše, aby žil jako mocný, nesmrtelný duch. Ježíšovi učedníci ho viděli odejít do nebe.

Bůh Ježíše vzkřísil a udělal ho Králem Božího Království. (Daniel 7:13, 14)

Ježíš zemřel proto, aby lidi vykoupil z hříchu a smrti. (Matouš 20:28) Díky jeho oběti můžeme žít věčně.

Jehova udělal Ježíše Králem nad celou zemí. Bude s ním vládnout 144 000 věrných lidí. Bůh je postupně křísí k životu v nebi. Vláda Ježíše a 144 000 se jmenuje Boží Království. (Zjevení 14:1–3)

Tato vláda změní zemi v ráj. Už nebudou války, zločiny, chudoba ani hlad. Lidé budou žít šťastně. (Žalm 145:16)