5. ČÁST

Varování před potopou – Kdo poslechl a kdo ne?

Varování před potopou – Kdo poslechl a kdo ne?

V Noemově době se většina lidí chovala špatně. (1. Mojžíšova 6:5)

Adam s Evou měli děti a časem žilo na zemi hodně lidí. Potom se někteří andělé přidali k Satanovi a také se vzbouřili proti Bohu.

Tito andělé přišli na zem, udělali si lidská těla a začali si brát ženy za manželky. Z jejich synů vyrostli silní a zlí obři.

Svět byl plný lidí, kteří dělali zlé věci. Bible říká, že špatnost lidí na zemi byla velká a že všechny jejich myšlenky byly špatné.

Noe poslechl Boha a postavil archu. (1. Mojžíšova 6:13, 14, 18, 19, 22)

Noe byl dobrý člověk. Jehova mu řekl, že zlé lidi zničí při potopě.

Bůh Noemovi také řekl, aby postavil archu, což byla obrovská loď. Měl do ní vzít svou rodinu a všechny druhy zvířat.

Noe varoval lidi, že přijde potopa, ale oni ho neposlouchali. Někteří se mu smáli, jiní ho nenáviděli.

Když byla archa hotová, Noe do ní přivedl zvířata.