11. ČÁST

Naslouchá nám Jehova?

Naslouchá nám Jehova?

Můžeme si být jistí, že Bůh slyší naše modlitby. (1. Petra 3:12)

Jehova slyší naše modlitby. (Žalm 65:2) Přeje si, abychom s ním mluvili upřímně.

Modlete se jen k Jehovovi, k nikomu jinému.

Můžeme se modlit o mnoho věcí. (1. Jana 5:14)

Modlete se, aby se na zemi dělo to, co si přeje Bůh, stejně jako se to děje v nebi.

Modlete se ve jménu Ježíše. (Jan 15:16)

Proste Jehovu, aby vám pomáhal jednat správně. Také se k němu můžete modlit o jídlo, práci, bydlení, oblečení a zdraví.