2. ČÁST

Kdo je Bůh?

Kdo je Bůh?

Existuje jen jeden pravý Bůh. Jmenuje se Jehova. (Žalm 83:18) Je to Duch a žije v nebi. Nemůžeme ho vidět. Miluje nás a přeje si, abychom ho také milovali. Chce, abychom měli rádi ostatní lidi. (Matouš 22:35–40) Bůh stvořil všechno a je nejmocnější ve vesmíru.

Nejdřív stvořil jednoho mocného anděla. Ten pak přišel na zem a začal být známý jako Ježíš Kristus. Jehova stvořil také ostatní anděly.

Jehova stvořil všechno v nebi . . . a na zemi. (Zjevení 4:11)

Jehova stvořil hvězdy, zemi a všechno, co je na ní. (1. Mojžíšova 1:1)

Vzal trochu země a vytvořil z ní prvního člověka Adama. (1. Mojžíšova 2:7)