7. ČÁST

Kdo byl Ježíš?

Kdo byl Ježíš?

Jehova poslal Ježíše na zem. (1. Jana 4:9)

Když chceme dělat radost Jehovovi, musíme poslouchat také jeho Syna. Jehova ho stvořil v nebi dlouho před stvořením Adama.

Jehova ho poslal na zem. Narodil se v Betlémě jedné panně, která se jmenovala Marie. Dostal jméno Ježíš. (Jan 6:38)

Když byl Ježíš člověkem, projevoval stejné vlastnosti jako Bůh. Měl rád lidi, byl laskavý a přátelský. Odvážně učil druhé pravdu o Jehovovi.

Ježíš pomáhal druhým, a přesto ho někteří nenáviděli. (1. Petra 2:21–24)

Ježíš také uzdravoval nemocné a některé lidi vzkřísil z mrtvých.

Náboženští vůdci Ježíše nenáviděli, protože ukazoval, že se chovají špatně a učí lži o Bohu.

Náboženští vůdci přesvědčili jednoho vládce, aby Ježíše nechal zbít a usmrtit.