12. ČÁST

Co můžete dělat, aby vaše rodina byla šťastná?

Co můžete dělat, aby vaše rodina byla šťastná?

K tomu, aby vaše rodina byla šťastná, je důležitá láska. (Efezanům 5:33)

Bůh řekl, že manželství je svazek jednoho muže a jedné ženy.

Dobrý manžel se k manželce chová laskavě a trpělivě.

Manželka má manžela podporovat a pomáhat mu.

Děti mají poslouchat rodiče.

Chovejte se k sobě laskavě a buďte si věrní. (Kolosanům 3:5, 8–10)

Bible říká, že manžel má milovat manželku jako sám sebe. Manželka má mít k manželovi úctu.

Manželé si mají být věrní. Sex s někým, kdo není vaším manželským partnerem, je špatný.

Jehova v Bibli ukazuje, co rodiny mohou dělat pro to, aby byly šťastné.