13. ČÁST

Jak máme žít, aby z nás Bůh měl radost?

Jak máme žít, aby z nás Bůh měl radost?

Nedělejte to, co je špatné. (1. Korinťanům 6:9, 10)

Když milujeme Jehovu, nebudeme dělat to, co nenávidí.

Jehova nechce, abychom kradli, opíjeli se nebo brali drogy.

Bůh nenávidí vraždy, potraty a homosexualitu. Nechce, abychom byli chamtiví ani abychom se s druhými hádali nebo prali.

Nesmíme uctívat sochy a obrazy ani nesmíme mít nic společného se spiritismem.

V ráji nebudou žádní lidé, kteří dělají špatné věci.

Dělejte to, co je správné. (Matouš 7:12)

Bůh z nás má radost, když ho napodobujeme.

Mějte rádi druhé lidi. Buďte k nim laskaví a štědří.

Buďte poctiví.

Buďte soucitní a odpouštějte druhým.

Mluvte s druhými o Jehovovi a o tom, co pro nás dělá. (Izajáš 43:10)