1. ČÁST

Jak k nám Bůh mluví?

Jak k nám Bůh mluví?

Bůh k nám mluví skrze Bibli. (2. Timoteovi 3:16)

Bůh vybral několik mužů, aby napsali jeho myšlenky. Tak vznikla Bible. Obsahuje důležité informace a Bůh chce, abyste je znali.

Bůh je velmi moudrý a ví, co je pro nás nejlepší. Když se od něj budete učit, dokážete jednat moudře. (Přísloví 1:5)

Bůh chce, aby lidé na celém světě četli Bibli. Postaral se, aby byla přeložena do mnoha jazyků.

Když se chcete dozvědět, co vám Bůh říká, musíte Bibli číst a rozumět jí.

Všude na světě se lidé učí o Bohu. (Matouš 28:19)

Svědkové Jehovovi vám pomohou, abyste Bibli rozuměli.

Na celém světě učí pravdu o Bohu.

Učí druhé zdarma. O Bohu se můžete dozvídat také v sále Království, kde se svědkové Jehovovi scházejí.