4. ČÁST

Poslechli Satana – K čemu to vedlo?

Poslechli Satana – K čemu to vedlo?

Adam a Eva neposlechli Boha, a proto zemřeli. (1. Mojžíšova 3:6, 23)

Eva poslechla Satana a snědla zakázané ovoce. Pak dala nějaké Adamovi a on ho také snědl.

To, co udělali, bylo špatné. Byl to hřích. Bůh jim nařídil, aby z ráje odešli.

Pro Adama s Evou i pro jejich děti byl život těžký. Začali stárnout a nakonec zemřeli. Nešli do nebe ani nikam jinam. Prostě přestali žít.

Když lidé zemřou, jejich život nepokračuje. Stane se z nich prach. (1. Mojžíšova 3:19)

Všichni lidé umírají, protože jsou dětmi Adama a Evy. Mrtví nevidí, neslyší ani nemohou nic dělat. (Kazatel 9:5, 10)

Jehova nechtěl, aby lidé umírali. Těm, kdo zemřeli, brzo vrátí život. Když ho budou poslouchat, budou žít věčně.