28. LEKCE

Co můžete najít na našich webových stránkách?

Co můžete najít na našich webových stránkách?

Francie

Polsko

Rusko

Ježíš Kristus řekl svým následovníkům: „Ať září vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše znamenitá díla a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích.“ (Matouš 5:16) K šíření duchovního světla využíváme moderní techniku, včetně internetu. Naše webové stránky jw.org jsou oficiálním zdrojem informací o naukách a činnosti svědků Jehovových. Co všechno obsahují?

Biblické odpovědi na často kladené otázky. Na našich stránkách můžete najít odpovědi na některé z nejdůležitějších otázek, které lidi odjakživa zajímají. Například letáky Skončí někdy utrpení? a Mohou ti, kdo zemřeli, znovu žít? jsou k dispozici online ve více než 600 jazycích. Je tam také Překlad nového světa ve více než 130 jazycích, řada biblických studijních pomůcek, například brožura Dobrá zpráva od Boha?, a nejnovější vydání časopisů Strážná věž a Probuďte se! Mnohé z těchto publikací si můžete přečíst nebo poslechnout online anebo si je můžete stáhnout v oblíbených formátech, jako je MP3, PDF nebo EPUB. Články si můžete vytisknout i v cizím jazyce, abyste je mohli dát někomu, koho by mohly zajímat. Videonahrávky publikací jsou k dispozici v mnoha znakových jazycích. Můžete si stáhnout dramatizované čtení Bible, biblické dramatizace a příjemnou hudbu pro volný čas.

Věcné informace o svědcích Jehovových. Na našich stránkách najdete také nejnovější zprávy a krátká videa o naší celosvětové činnosti, o událostech, které na svědky mají vliv, a o našich humanitárních akcích. Můžete si vyhledat informace o blížících se sjezdech a adresy poboček.

Prostřednictvím webových stránek září světlo pravdy i v nejodlehlejších končinách naší planety. Mají z toho užitek lidé na všech kontinentech, včetně Antarktidy. Modlíme se, aby „Jehovovo slovo rychle postupovalo“ dál a přinášelo Bohu slávu. (2. Tesaloničanům 3:1)

  • Jak naše webové stránky pomáhají stále více lidem poznat biblickou pravdu?

  • Na co byste se rádi podívali na našich webových stránkách?