7. LEKCE

Jak probíhají naše shromáždění?

Jak probíhají naše shromáždění?

Nový Zéland

Japonsko

Uganda

Litva

Když se křesťané v prvním století sešli k uctívání Boha, neprováděli žádné rituály, ale zpívali písně, modlili se, četli Písmo a diskutovali o něm. (1. Korinťanům 14:26) Něco podobného můžete očekávat i na našich shromážděních.

Vyučování je založeno na Bibli a je praktické. O víkendu se každý sbor schází ke 30minutové biblické přednášce, ve které řečník vysvětluje, jak uplatňovat zásady z Bible a co tato kniha říká o dnešní době. Všechny vybízí, aby si verše hledali ve své vlastní Bibli. Po přednášce následuje hodinové studium Strážné věže, při kterém společně diskutujeme o myšlenkách z článku ve studijním vydání Strážné věže. Tento rozbor nám pomáhá uvést do praxe to, co se z Bible učíme. Stejný článek se studuje ve všech sborech, kterých je po celém světě více než 118 000.

Školíme se, jak druhé lépe vyučovat. Jeden večer v týdnu se scházíme na shromáždění s názvem Náš křesťanský život a služba. Má tři části a je založené na látce z Pracovního sešitu, který vychází jednou za měsíc. První část, Poklady z Božího Slova, nám pomáhá lépe pochopit pasáž z Bible, kterou si každý přečetl předem. Další část, Kazatelská služba, obsahuje scénky, ve kterých je ukázáno, jak o Bibli mluvit s druhými lidmi. Bratr, který shromáždění vede, se k jednotlivým scénkám vyjádří, aby nám pomohl zlepšit se ve čtení a v řečnických schopnostech. (1. Timoteovi 4:13) V poslední části, Život křesťana, se rozebírá, jak uplatňovat biblické rady v každodenním životě. K této části patří program, který probíhá formou otázek a odpovědí a díky kterému můžeme víc rozumět Bibli.

Až se na naše shromáždění přijdete podívat, určitě na vás zapůsobí vysoká kvalita biblického vyučování. (Izajáš 54:13)

  • Co můžete očekávat, že se dozvíte na shromážděních svědků Jehovových?

  • Které shromáždění byste rádi navštívili?