13. LEKCE

Kdo je to průkopník?

Kdo je to průkopník?

Kanada

Služba dům od domu

Biblické studium

Osobní studium

Výraz „průkopník“ se obvykle vztahuje na osobu, která objevuje nová území a otevírá cestu dalším. Svým způsobem byl průkopníkem i Ježíš, když byl poslán na zem, aby zde sloužil a otevřel cestu k záchraně. (Matouš 20:28) Jeho následovníci ho dnes napodobují tak, že vyučují lidi biblickou pravdu a věnují tomu co možná nejvíce času. (Matouš 28:19, 20) Někteří mohou dokonce začít s tím, čemu říkáme průkopnická služba.

Průkopník je ten, kdo věnuje kázání hodně času. Všichni svědkové Jehovovi jsou kazateli dobré zprávy. Někteří si ale svůj život zařídili tak, aby mohli být pravidelnými průkopníky. Každý měsíc stráví v kazatelské službě 70 hodin. Mnozí to mohou dělat díky tomu, že si našli práci na částečný úvazek. Jiní byli vybráni, aby sloužili jako zvláštní průkopníci, a kážou v oblastech, kde je svědků Jehovových málo. Každý měsíc věnují této činnosti minimálně 130 hodin. Průkopníci žijí skromně a věří, že jim Jehova poskytne potřebné věci k životu. (Matouš 6:31–33; 1. Timoteovi 6:6–8) Někteří svědkové mohou v kazatelské službě strávit 30 nebo 50 hodin měsíčně a těm říkáme pomocní průkopníci.

Průkopníka motivuje láska k Bohu a k lidem. Podobně jako Ježíš si všímáme toho, že mnozí lidé dnes v duchovním ohledu strádají. (Marek 6:34) Dozvěděli jsme se však z Bible něco, co jim může pomoci už nyní a díky čemu mohou získat spolehlivou naději do budoucnosti. Láska k lidem průkopníka motivuje, aby štědře dával druhým svůj čas a energii. (Matouš 22:39; 1. Tesaloničanům 2:8) Jaký užitek to přinese jemu? Posílí se jeho víra a vztah k Bohu a zažije mnoho radosti. (Skutky 20:35)

  • Kdo je to průkopník?

  • Co průkopníka motivuje k tomu, aby kazatelské službě věnoval tolik času?