2. LEKCE

Proč se jmenujeme svědkové Jehovovi?

Proč se jmenujeme svědkové Jehovovi?

Noe

Abraham a Sára

Mojžíš

Ježíš Kristus

Mnozí si myslí, že svědkové Jehovovi jsou nějakým novým náboženstvím. Avšak lidé, kteří uctívali jediného pravého Boha, byli jako jeho „svědkové“ označeni už před více než 2 700 lety. (Izajáš 43:10–12) Do roku 1931 jsme byli známí jako badatelé Bible. Proč jsme přijali jméno svědkové Jehovovi?

Toto jméno poukazuje na našeho Boha. V původním textu Bible se Boží jméno Jehova objevuje více než 7 000krát. V mnoha překladech bylo nahrazeno tituly, jako například Pán nebo Bůh. Pravý Bůh se ale představil Mojžíšovi svým osobním jménem Jehova a řekl: „To je mé jméno na neurčitý čas.“ (2. Mojžíšova 3:15) Tak se odlišil od všech falešných bohů. Na to, že nosíme Boží svaté jméno, jsme hrdí.

Toto jméno charakterizuje naši činnost. Mnozí lidé ve starověku vydávali svědectví, že věří v Jehovu. Prvním z nich byl spravedlivý Abel a v průběhu staletí se „velký oblak svědků“ zvětšoval. Patřili do něj například Noe, Abraham, Sára, Mojžíš a David. (Hebrejcům 11:4–12:1) Podobně jako někdo svědčí u soudu ve prospěch nevinného člověka, my odhodlaně říkáme lidem pravdu o našem Bohu.

Napodobujeme Ježíše. V Bibli je o něm napsáno, že je „věrný a pravý svědek“. (Zjevení 3:14) Sám Ježíš řekl, že lidem oznámil Boží jméno a že mluvil pravdu o Bohu. (Jan 17:26; 18:37) Praví Kristovi následovníci tedy musí nosit Jehovovo jméno a oznamovat ho druhým. A o to se svědkové Jehovovi upřímně snaží.

  • Proč badatelé Bible přijali jméno svědkové Jehovovi?

  • Odkdy má Jehova na zemi své svědky?

  • Kdo je Jehovovým největším svědkem?