4. LEKCE

Proč jsme vydali Překlad nového světa?

Proč jsme vydali Překlad nového světa?

Konžská demokratická republika

Rwanda

Fragment Symmachova překladu obsahuje Boží jméno v Žalmu 69:31; třetí nebo čtvrté století n. l.

Po celá desetiletí svědkové Jehovovi používali, tiskli a distribuovali různé překlady Bible. Později si ale uvědomili, že je zapotřebí vydat nový překlad, díky kterému bude pro lidi snadnější získat „přesné poznání pravdy“, což je Boží vůlí vzhledem ke každému člověku. (1. Timoteovi 2:3, 4) V roce 1950 proto začali po částech vydávat Překlad nového světa. Dnes je tento moderní, spolehlivý a přesný překlad Bible k dispozici ve více než 130 jazycích.

Byla zapotřebí Bible, která je srozumitelná. Jazyk se mění a mnoho překladů Bible obsahuje těžko srozumitelné a zastaralé výrazy. Byly také nalezeny starověké rukopisy, které jsou přesnější a mají blíž k původním spisům. Díky tomu je možné lépe porozumět biblické hebrejštině, aramejštině a řečtině.

Byl zapotřebí překlad, který je přesný. Překladatelé Bible by se měli věrně držet původního textu a neměli by mít volnost v tom, aby Boží inspirované výroky měnili.

Byla zapotřebí Bible, která připisuje zásluhu svému Autorovi. (2. Samuelova 23:2) V Překladu nového světa je jméno Jehova uvedeno asi 7 000krát, a to na místech, kde se objevuje v nejstarších biblických rukopisech, jak je vidět na příkladu dole. (Žalm 83:18) Tato Bible je výsledkem mnohaletého pečlivého výzkumu a je radost ji číst, protože jasně sděluje Boží myšlenky. Vybízíme vás, abyste si zvykli číst Jehovovo Slovo každý den. (Jozue 1:8; Žalm 1:2, 3)

  • Proč jsme se rozhodli vydat nový překlad Bible?

  • Jaký dobrý zvyk by měl mít každý, kdo chce poznat Boží vůli?