22. LEKCE

Co se dělá v pobočce?

Co se dělá v pobočce?

Šalomounovy ostrovy

Kanada

Jižní Afrika

Betelité slouží v různých odděleních a svou prací podporují kazatelskou činnost v jedné nebo více zemích. Slouží v překladatelských týmech, tisknou časopisy, vážou knihy, pracují ve skladu literatury, produkují audionahrávky a videoprogramy nebo mají na starosti další úkoly.

Na její činnost dohlíží výbor pobočky. Odpovědnost za chod každé pobočky svěřil vedoucí sbor výboru pobočky, který se skládá ze tří nebo více zkušených starších. Výbor pravidelně informuje vedoucí sbor o pokroku činnosti v každé zemi, kterou spravuje, a o případných problémech. Na základě takových zpráv může vedoucí sbor rozhodnout, jaké náměty by měly být rozebrány v publikacích, na shromážděních a na sjezdech. Do poboček pravidelně jezdí zástupci ústředí a pomáhají výborům, aby dobře plnily své úkoly. (Přísloví 11:14) Při takové návštěvě je zorganizován zvláštní program, který slouží k povzbuzení těch, kdo žijí na území spravovaném pobočkou. Součástí programu je přednáška zástupce ústředí.

Podporuje místní sbory. Odpovědní bratři v pobočce schvalují založení nových sborů. Dohlíží na činnost průkopníků, misionářů a krajských dozorců, kteří slouží na území pobočky. Organizují velké a malé sjezdy, koordinují výstavbu sálů Království a starají se o to, aby sbory dostávaly potřebné publikace. Všechno, co se v pobočce dělá, přispívá k tomu, aby byla řádně vykonávána kazatelská činnost. (1. Korinťanům 14:33, 40)

  • Jak výbory poboček pomáhají vedoucímu sboru?

  • Které odpovědné úkoly má pobočka na starosti?