26. LEKCE

Jak můžeme pečovat o náš sál Království?

Jak můžeme pečovat o náš sál Království?

Estonsko

Zimbabwe

Mongolsko

Portoriko

Na každém sále Království svědků Jehovových je umístěn nápis, který obsahuje Boží svaté jméno. Udržovat sál čistý, reprezentativní a v dobrém stavu je tedy úkol, kterého si vážíme a považujeme ho za důležitou součást naší svaté služby. Přiložit ruku k dílu může každý.

Nabídněte se, že po shromáždění pomůžete s úklidem. Po každém shromáždění se bratři a sestry s radostí pustí do běžného úklidu. Pravidelně se také provádí důkladnější úklid. Starší nebo služební pomocník práci koordinuje a obvykle má po ruce seznam věcí, které je potřeba udělat. Bratři a sestry například zametají, vytírají podlahu, vysávají koberec, utírají prach, srovnávají židle, čistí a dezinfikují toalety, umývají okna, leští zrcadla, vynáší odpadky a pečují o okolí sálu. Minimálně jednou za rok si vyhradí den na generální úklid. Tím, že do některých prací zapojíme i své děti, učíme je vážit si místa, kde uctíváme Jehovu. (Kazatel 5:1)

Nabídněte se, že pomůžete s opravami. Každý rok se uvnitř i vně sálu Království provádí důkladná kontrola. Na jejím základě se dělá pravidelná údržba, aby byl sál stále v dobrém stavu a předešlo se zbytečným výdajům. (2. Paralipomenon 24:13; 34:10) Čistý a dobře udržovaný sál Království je důstojným místem k uctívání Boha. Tím, že přiložíme ruku k dílu, dáme najevo, že máme blízký vztah k Jehovovi a k místu, kde ho uctíváme. (Žalm 122:1) Pěkný sál Království také příjemně působí na lidi v okolí. (2. Korinťanům 6:3)

  • Proč bychom neměli zanedbávat místo, kde uctíváme Boha?

  • Co se dělá pro to, aby byl sál Království stále čistý?