8. LEKCE

Proč chodíme na shromáždění hezky oblečení?

Proč chodíme na shromáždění hezky oblečení?

Island

Mexiko

Guinea-Bissau

Filipíny

Možná jste si všimli, že na obrázcích v této brožuře jsou svědkové Jehovovi na shromáždění hezky oblečení. Proč svému oblečení a vzhledu věnujeme takovou pozornost?

Dáváme tím najevo úctu k našemu Bohu. Je pravda, že Bůh neposuzuje člověka podle vzhledu. (1. Samuelova 16:7) Když se ale sejdeme, abychom ho uctívali, ze srdce si přejeme projevovat jemu i svým spoluvěřícím úctu. Kdybychom byli předvoláni k soudu, zřejmě bychom si dali záležet na tom, jak vypadáme, protože soudce má vysoké postavení a autoritu. Podobně když jsme hezky oblečení a upravení na shromáždění, projevujeme úctu Jehovovi Bohu, který je „Soudce celé země“, a místu, kde ho uctíváme. (1. Mojžíšova 18:25)

Ukazujeme tím, jakých hodnot si vážíme. Bible křesťany vybízí, aby se oblékali „se skromností a zdravou myslí“. (1. Timoteovi 2:9, 10) Oblékat se „se skromností“ znamená nenosit oblečení, kterým bychom na sebe strhávali pozornost. Nemělo by tedy být okázalé, vyzývavé nebo odhalující. „Zdravá mysl“ nám zase pomáhá vybrat si oblečení, které je pěkné a přitom není ležérní ani výstřední. Tyto zásady nám stále ponechávají prostor, abychom si vybrali ze široké škály oblečení. Beze slova můžeme svým hezkým a vkusným oblečením zdobit „učení našeho Zachránce“ a oslavovat Boha. (Titovi 2:10; 1. Petra 2:12) Svým způsobem oblékání můžeme ovlivnit to, jak se druzí dívají na uctívání Jehovy.

Nezdráhejte se přijít do sálu Království, i když pro tuto příležitost na sebe nic vhodného nemáte. Slušné, čisté a upravené oblečení nemusí být drahé ani luxusní.

  • Proč je důležité, abychom byli hezky oblečení, když uctíváme Boha?

  • Kterými zásadami se řídíme, když si vybíráme oblečení a pečujeme o svůj vzhled?