27. LEKCE

V čem nám může být užitečná knihovna v sále Království?

V čem nám může být užitečná knihovna v sále Království?

Izrael

Česká republika

Benin

Kajmanské ostrovy

Chtěli byste si prostudovat nějaký námět, abyste lépe porozuměli Bibli? Zajímá vás konkrétní biblický verš nebo osoba, místo či věc, o kterých se Bible zmiňuje? Říkáte si, zda by vám Boží Slovo mohlo pomoci s něčím, co vás trápí? V tom případě navštivte knihovnu v sále Království.

Jsou v ní vynikající studijní pomůcky. Pravděpodobně doma nemáte všechny publikace svědků Jehovových, které jsou k dispozici ve vašem jazyce. Ale v knihovně v sále Království většinu publikací z posledních let najdete. Možná jsou tam různé překlady Bible, kvalitní slovníky a encyklopedie. Knihovnu můžete navštívit před shromážděním i po něm. Pokud je tam počítač, pravděpodobně je v něm nainstalovaný program Watchtower Library, který obsahuje celou řadu našich publikací a ve kterém můžete snadno vyhledat nějaký námět, slovo nebo biblický verš.

Je užitečná pro ty, kdo mají úkoly na shromáždění Život a služba. Knihovnu v sále Království možná využijete, když si budete připravovat úkol. Má ji na starosti dozorce tohoto shromáždění. Odpovídá za to, aby v ní byly nejnovější publikace a aby byla uspořádaná. On nebo svědek, který s vámi studuje Bibli, vám může ukázat, jak potřebné informace najít. Žádné knihy by se však ze sálu Království neměly odnášet. A samozřejmě by se s nimi mělo zacházet šetrně a neměly by se do nich dělat poznámky.

Bible říká, že abychom našli „poznání Boha“, musíme být ochotní po takovém poznání „pátrat jako po schovaných pokladech“. (Přísloví 2:1–5) Pokud chcete s takovým pátráním začít, může vám pomoci právě knihovna v sále Království.

  • Které studijní pomůcky jsou v knihovně k dispozici?

  • Kdo vám může pomoci knihovnu dobře využít?