21. LEKCE

Co je betel?

Co je betel?

Výtvarné oddělení, USA

Německo

Keňa

Kolumbie

Slovo betel pochází z hebrejštiny a znamená „Boží dům“. (1. Mojžíšova 28:17, 19, poznámka pod čarou) Je to vhodné označení pro budovu nebo komplex budov, které svědkové Jehovovi používají v různých částech světa a ze kterých je řízena a podporována kazatelská činnost. Vedoucí sbor slouží ve světovém ústředí v americkém státě New York, odkud dohlíží na činnost poboček v mnoha zemích. Ti, kdo v pobočce pracují, tvoří takzvanou rodinu betel. Podobně jako v běžné rodině, i oni žijí, pracují, jedí a také studují Bibli společně. (Žalm 133:1)

Jedinečné místo, kde členové rodiny betel obětavě slouží. V každém betelu jsou muži a ženy, kteří svůj život zasvětili konání Boží vůle a většinu svého času věnují tomu, aby podporovali Boží království. (Matouš 6:33) Nikdo z nich nebere plat, ale je postaráno o jejich bydlení a stravu a dostávají také příspěvek na osobní výdaje. Každý betelita má přidělenou nějakou práci. Někteří pracují v kanceláři, jiní v kuchyni nebo v jídelně, další slouží v tiskárně, vazárně či prádelně anebo se starají o úklid a údržbu.

Místo, kde se vykonává hodně práce na podporu kazatelské činnosti. Účelem každého betelu je to, aby se biblická pravda dostala k co možná nejvíce lidem. Příkladem je tato brožura. Byla napsána pod dohledem vedoucího sboru, elektronicky poslána stovkám překladatelských týmů po celém světě, vytištěna na vysokorychlostních rotačkách v několika tiskárnách a vyexpedována do více než 118 000 sborů. Každou fází tohoto procesu rodina betel zásadním způsobem podporuje nejdůležitější úkol ze všech — kázání dobré zprávy. (Marek 13:10)

  • Kdo slouží v betelu a jak je o ně postaráno?

  • Jakou důležitou činnost každý betel podporuje?