24. LEKCE

Jak je naše celosvětová činnost financována?

Jak je naše celosvětová činnost financována?

Nepál

Togo

Británie

Každý rok bezplatně vydáváme a distribuujeme stovky milionů Biblí a dalších publikací. Stavíme sály Království a pobočky a staráme se o jejich údržbu. Podporujeme tisíce misionářů a betelitů. V případě přírodních katastrof poskytujeme humanitární pomoc. Možná vás napadne otázka, kde na to všechno bereme peníze.

Nevybíráme desátky ani členské příspěvky a nepořádáme sbírky. I když náklady na naši kazatelskou činnost jsou vysoké, o peníze nikoho neprosíme. Před více než sto lety bylo ve druhém vydání časopisu Strážná věž o naší organizaci uvedeno: „Věříme, že . . . má podporu JEHOVY, a proto nebude nikdy prosit o podporu od lidí nebo se jí dožadovat.“ A to jsme skutečně nikdy neudělali. (Matouš 10:8)

Je podporována dobrovolnými dary. Mnozí lidé si naší biblické vzdělávací činnosti váží a přispívají na ni. Samotní svědkové ochotně dávají svůj čas, energii, peníze a jiné hmotné prostředky, aby se Boží vůle mohla dít po celé zemi. (1. Paralipomenon 29:9) V sálech Království a na našich sjezdech jsou schránky, kam mohou ti, kdo si to přejí, dát peníze. Dárci většinou nejsou bohatí, ale spíše jsou na tom podobně jako chudá vdova, kterou Ježíš chválil za to, že do chrámové pokladnice hodila dvě mince malé hodnoty. (Lukáš 21:1–4) Každý si tedy může pravidelně dát nějaké peníze stranou, aby je mohl darovat, „právě jak se rozhodl ve svém srdci“. (2. Korinťanům 9:7; 1. Korinťanům 16:2)

Jsme přesvědčeni, že Jehova bude i nadále podněcovat srdce těch, kdo ho chtějí ctít „svými hodnotnými věcmi“, aby mohla být uskutečněna jeho vůle. (Přísloví 3:9)

  • V čem se naše organizace liší od jiných náboženství?

  • Na co se používají dobrovolné dary?