Budete jednat podle Jehovovy vůle?

Budete jednat podle Jehovovy vůle?

Děkujeme vám, že jste si udělali čas a prostudovali si tuto brožuru. Mohli jste tak poznat, kdo jsme, a dozvědět se něco o naší činnosti a o tom, jak funguje naše organizace. Věříme, že vám to pomohlo dojít k závěru, že jsme to my, kdo dnes jedná podle Jehovovy vůle. Povzbuzujeme vás, abyste nadále poznávali Boha, abyste o tom, co se dozvídáte, mluvili se svou rodinou a přáteli, a také abyste se s námi pravidelně scházeli na shromáždění. (Hebrejcům 10:23–25)

Zjistíte, že čím víc toho o Jehovovi budete vědět, tím silněji budete cítit, že vás opravdu miluje. Pak budete chtít dělat vše, co je ve vašich silách, abyste mu lásku opětovali. (1. Jana 4:8–10, 19) Jak ji ale můžete dávat najevo v každodenním životě? Proč je pro vás nejlepší řídit se Božími morálními měřítky? A co vám pomůže, abyste Jehovovu vůli chtěli vykonávat společně s námi? Svědek, se kterým studujete Bibli, s vámi rád tyto odpovědi prozkoumá, abyste vy i vaše rodina zůstali „v Boží lásce . . . s vyhlídkou na věčný život“. (Juda 21)