8. LEKCE

Poučná přirovnání

Poučná přirovnání

Matouš 13:34, 35

STRUČNĚ: Své vyučování obohať o jednoduchá přirovnání, která posluchače zaujmou a naučí je něco důležitého.

JAK NA TO:

  • Používej jednoduchá přirovnání. Napodobuj Ježíše v tom, že pomocí jednoduchých věcí budeš vysvětlovat ty složité. Přirovnání nekomplikuj zbytečnými podrobnostmi. Ujisti se, že jednotlivé rysy tvého přirovnání skutečně podporují myšlenku, kterou chceš předat. Posluchači tak nebudou zmatení kvůli tomu, že některé detaily nesedí nebo nedávají smysl.

  • Měj na mysli posluchače. Vyber přirovnání, ve kterých se mluví o tom, co posluchači běžně dělají a co je zajímá. Dávej si pozor, aby přirovnání někoho neuvedlo do rozpaků nebo neurazilo.

  • Předej poučení. V přirovnání se zaměř na hlavní myšlenky, ne na podrobnosti. Vyučuj tak, aby si posluchači zapamatovali nejen přirovnání, ale také poučení.