7. LEKCE

Přesné a spolehlivé informace

Přesné a spolehlivé informace

Lukáš 1:3

STRUČNĚ: Používej důvěryhodné informace, abys posluchačům pomohl dojít ke správnému závěru.

JAK NA TO:

  • Používej spolehlivé informace. To, co říkáš, zakládej na Božím Slově. Kdykoli je to možné, čti přímo z něj. Když mluvíš o nějakém vědeckém faktu, zprávě, příběhu nebo o jiné doplňující informaci, předem se ujisti, že pochází z důvěryhodného zdroje a je aktuální.

  • Informace používej správně. Biblické verše nevytrhávej z kontextu a používej je v souladu s celkovým poselstvím Bible a s tím, co se píše v publikacích od věrného a rozvážného otroka. (Mat. 24:45) I ostatní zdroje používej v souladu s původním kontextem a ve smyslu, jaký zamýšlel autor.

  • Pokračuj v argumentaci. Po přečtení biblického verše nebo citátu z nějakého zdroje polož taktní otázky anebo pomocí příkladů nebo přirovnání myšlenku vysvětli, aby posluchači sami dospěli ke správnému závěru.