6. LEKCE

Vysvětlování biblických veršů

Vysvětlování biblických veršů

Jan 10:33–36

STRUČNĚ: Potom co biblický verš přečteš, nepřejdi hned k dalšímu bodu. Ujisti se, že posluchači jasně vidí souvislost mezi veršem a rozebíranou myšlenkou.

JAK NA TO:

  • Vyzdvihni klíčová slova. Po přečtení verše zdůrazni slova, která přímo souvisí s bodem, o kterém mluvíš. Můžeš to udělat tak, že je zopakuješ nebo položíš otázku, pomocí které posluchači klíčová slova sami poznají.

  • Zdůrazni důležitou myšlenku. Pokud jsi řekl, proč biblický verš přečteš, vysvětli, jak s tím důvodem klíčová slova verše souvisí.

  • Verš vysvětli jednoduše. Nezmiňuj nepodstatné podrobnosti. Vezmi v úvahu, co posluchači o námětu už vědí. Pak se rozhodni, kolik informací je zapotřebí říct, aby vysvětlení verše bylo srozumitelné a pochopitelné.