5. LEKCE

Přesné znakování

Přesné znakování

1. Timoteovi 4:13

STRUČNĚ: Ukazuj přesně to, co je ve videu.

JAK NA TO:

  • Dobře se připrav. Přemýšlej, proč byla ta pasáž napsána. Procvičuj si ukazování myšlenkových celků, neukazuj jen jednotlivé znaky. Dávej pozor, abys znaky nevynechával, nezaměňoval ani nepřidával. Všímej si, kde člověk, který na videu znakuje, dělá pauzy, a sleduj jeho výrazy obličeje.

  • Každý znak ukaž správně. Pokud ve videu objevíš znak, který neznáš, popros rodilého mluvčího, aby ti ho vysvětlil a pomohl ti správně ho ukázat.

  • Ukazuj zřetelně. Používej správné tvary rukou a orientaci dlaní. Dodržuj prostorové rozestavení postav, pohledy očí a vhodnou mimiku.