4. LEKCE

Uvádění biblických veršů

Uvádění biblických veršů

Matouš 22:41–45

STRUČNĚ: Připrav mysl svých posluchačů na to, že přečteš biblický verš.

JAK NA TO:

  • Přemýšlej, proč budeš určitý verš číst. Uveď každý verš tak, abys pozornost posluchačů zaměřil na klíčovou myšlenku, kterou chceš zdůraznit.

  • Cituj Bibli jako autoritu. Když mluvíš s věřícím člověkem, poukaž na Bibli jako na Boží Slovo. Dáš tak najevo, že to, co vyučuješ, jsou myšlenky od Boha.

  • Vzbuď v posluchači zájem o biblický verš. Můžeš položit otázku, na kterou verš odpoví, zmínit se o nějakém problému a říct, že verš nabízí řešení, nebo uvést zásadu, kterou verš pomůže pochopit.