3. LEKCE

Používání otázek

Používání otázek

Matouš 16:13–16

STRUČNĚ: Pokládej taktní otázky. Díky tomu posluchače zaujmeš, udržíš si jejich zájem, pomůžeš jim dojít k logickému závěru a vyzdvihneš důležité body.

JAK NA TO:

  • Zaujmi posluchače a udrž si jejich zájem. Pokládej řečnické otázky, které podněcují k přemýšlení nebo vzbuzují zvědavost.

  • Pomoz posluchačům o námětu uvažovat. Polož několik otázek, kterými jim pomůžeš přemýšlet o tvé argumentaci a dojít k logickému závěru.

  • Vyzdvihni důležité body. Než uvedeš klíčovou myšlenku, polož zajímavou otázku. Potom co rozebereš nějaký důležitý bod nebo když končíš rozhovor, polož otázky, kterými látku zopakuješ.