20. LEKCE

Účinný závěr

Účinný závěr

Kazatel 12:13, 14

STRUČNĚ: Během svých závěrečných slov vybídni posluchače, aby to, co se dozvěděli, přijali a uplatnili.

JAK NA TO:

  • Závěr propoj s námětem. Zopakuj nebo jinými slovy vyjádři hlavní body a námět.

  • Posluchače motivuj. Ukaž jim, co mají dělat, a dej jim pro to pádné důvody. Mluv tak, aby bylo vidět, že tomu, co říkáš, pevně věříš a že je to důležité.

  • Mluv jednoduše a stručně. V závěru nerozebírej nové hlavní body. Několika málo slovy vybídni posluchače k jednání.