2. LEKCE

Přirozené vystupování

Přirozené vystupování

2. Korinťanům 2:17

STRUČNĚ: Mluv přirozeně a upřímně, aby bylo vidět, jaký máš postoj k námětu a posluchačům.

JAK NA TO:

  • Pomodli se a pečlivě se připrav. Modli se, aby ti Jehova pomohl se soustředit – ne na sebe, ale na to, co chceš říct. Měj jasně na mysli, které hlavní body chceš posluchačům předat. Myšlenky vyjadřuj vlastními slovy, nečti text slovo od slova.

  • Mluv srdečně. Měj na mysli, proč posluchači potřebují slyšet to, co jim chceš říct. Zaměřuj se na ně. Z tvého držení těla, gest a výrazu tváře pak bude vidět, že jsi upřímný a máš je rád.

  • Dívej se na posluchače. Pokud to není nevhodné, udržuj oční kontakt. Při proslovu se dívej na jednotlivce, spíš než aby ses díval na celou skupinu nebo ji čas od času přelétl pohledem.