19. LEKCE

Snaha působit na srdce

Snaha působit na srdce

Přísloví 3:1

STRUČNĚ: Pomáhej posluchačům chápat hodnotu toho, co se dozvídají, a v souladu s tím jednat.

JAK NA TO:

  • Pomáhej posluchačům, aby o sobě přemýšleli. Pokládej řečnické otázky, které jim pomůžou přemýšlet o svých postojích a pocitech.

  • Zaměřuj se na dobré pohnutky. Snaž se, aby posluchači přemýšleli o tom, proč dělají dobré věci. Pomáhej jim, aby je dělali z těch nejlepších pohnutek – z lásky k Jehovovi, k lidem a k biblické pravdě. Předkládej rozumné argumenty, nepoučuj. Nevyvolávej v posluchačích pocity viny, ale mluv tak, aby se na konci cítili povzbuzeni a chtěli dělat, co je v jejich silách.

  • Obracej pozornost na Jehovu. Zdůrazňuj, jak jsou z biblických nauk, zásad a zákonů vidět Jehovovy vlastnosti a jeho láska k nám. Vyučuj tak, aby posluchači chtěli brát v úvahu Jehovovy pocity a dělat mu radost.