18. LEKCE

Poučné informace

Poučné informace

1. Korinťanům 9:19–23

STRUČNĚ: Pomoz posluchačům, aby o námětu přemýšleli a uvědomili si, že se dozvěděli něco užitečného.

JAK NA TO:

  • Vezmi v úvahu, co posluchači vědí. Spíš než abys jim říkal jenom to, co už znají, pomoz jim podívat se na námět z jiného úhlu.

  • Hledej informace a přemýšlej o nich. Když to jde, důležité myšlenky vysvětluj pomocí méně známých faktů nebo současných událostí. Do hloubky přemýšlej o látce a o tom, jak souvisí s informacemi, které se chystáš zmínit.

  • Ukazuj, jak posluchači můžou využít to, co říkáš. Vysvětluj, jak jim biblické myšlenky můžou pomoct v každodenním životě. Rozeber konkrétní situace, postoje nebo jednání, které posluchači řeší a se kterými se setkávají.