1. LEKCE

Zajímavý úvod

Zajímavý úvod

Skutky 17:22

STRUČNĚ: Tvůj úvod by měl posluchače zaujmout a ukázat jim, o čem chceš mluvit a proč by je to mělo zajímat.

JAK NA TO:

  • Zaujmi posluchače. Vyber nějakou otázku, situaci ze života, aktualitu nebo cokoli, co by posluchače mohlo zaujmout.

  • Řekni, o čem chceš mluvit. Z tvého úvodu by mělo být posluchačům jasné, o jakém námětu chceš mluvit a co je tvým cílem.

  • Ukaž, proč je ten námět důležitý. Svoje slova přizpůsob tomu, co je pro posluchače praktické. Měli by jasně chápat, jak jim osobně může daný námět pomoct.