Nauč se dobře číst a vyučovat

Tato publikace ti pomůže, abys byl lepším čtenářem a učitelem

Dopis od vedoucího sboru

Učíme druhé o tom nejdůležitějším, co kdy lidstvo mělo slyšet.

1. LEKCE

Zajímavý úvod

Zajímavý úvod má splnit tři účely.

2. LEKCE

Přirozené vystupování

Když budeš vystupovat přirozeně, tvoji posluchači se budou cítit příjemně a bude pro ně snazší přijmout to, co jim říkáš.

3. LEKCE

Používání otázek

Pokládej taktní otázky. Díky tomu posluchače zaujmeš a vyzdvihneš důležité body.

4. LEKCE

Uvádění biblických veršů

Podívej se, jak můžeš připravit mysl svých posluchačů na to, že přečteš biblický verš.

5. LEKCE

Přesné znakování

Přesné znakování je základní způsob, jak předáváme pravdu o Jehovovi.

6. LEKCE

Vysvětlování biblických veršů

Pomoz posluchačům jasně vidět souvislost mezi veršem a rozebíranou myšlenkou.

7. LEKCE

Přesné a spolehlivé informace

Díky přesným a spolehlivým informacím můžou posluchači dojít ke správnému závěru.

8. LEKCE

Poučná přirovnání

Své vyučování obohať o jednoduchá přirovnání, která posluchače zaujmou a naučí je něco důležitého.

9. LEKCE

Používání vizuálních pomůcek

Díky vizuálním pomůckám si posluchači snadněji zapamatují to, co říkáš.

10. LEKCE

Modulace

Měň velikost znaků a intenzitu mimiky a tempo ukazování, abys v posluchačích probudil emoce a motivoval je k jednání.

11. LEKCE

Nadšení

Nadšeným přednesem dáš najevo silné emoce a pomůžeš posluchačům udržet pozornost.

12. LEKCE

Vřelost a empatie

Když budeš dávat najevo emoce, ukážeš tak posluchačům, že ti na nich záleží.

13. LEKCE

Vysvětlení praktické hodnoty

Pomoz posluchačům pochopit, jak se jich osobně týká to, o čem mluvíš, a ukaž jim, jak to uplatnit.

14. LEKCE

Zdůrazňování hlavních bodů

Pomoz posluchačům sledovat myšlenky tvého proslovu a jasně ukaž, jak jednotlivé hlavní body souvisí s jeho cílem a námětem.

15. LEKCE

Přesvědčivý přednes

Mluv s přesvědčením. Dávej najevo, že jsi pevně přesvědčený o důležitosti toho, co říkáš.

16. LEKCE

Povzbudivý a pozitivní přístup

Nezaměřuj se na problémy, ale na řešení. Poukazuj na krásné myšlenky z Božího Slova.

17. LEKCE

Srozumitelné vyjadřování

Pomáhej posluchačům chápat smysl toho, co říkáš. Hlavní myšlenky řekni jasně.

18. LEKCE

Poučné informace

Pomoz posluchačům, aby o námětu přemýšleli a dozvěděli se něco užitečného.

19. LEKCE

Snaha působit na srdce

Motivuj posluchače k tomu, aby milovali Boha a jeho Slovo, Bibli.

20. LEKCE

Účinný závěr

Účinný závěr pomůže posluchačům, aby to, co se dozvěděli, přijali a uplatnili.

Jak mi to jde

Sleduj, jak ti jde být lepším čtenářem a učitelem.

VÍCE INFORMACÍ

VIDEO SERIES

Nauč se dobře číst a vyučovat – videa

Získej nezbytné dovednosti, díky kterým budeš dobře číst a vyučovat.