1. LEKCE

Bůh vás vybízí, abyste se stal jeho přítelem

Bůh vás vybízí, abyste se stal jeho přítelem

Bůh chce, abyste byl jeho přítelem. Napadlo vás někdy, že byste mohl být přítelem nejvýznamnější Bytosti ve vesmíru? Abraham, který žil v dávné minulosti, byl nazván Božím přítelem. (Jakub 2:23) I další lidé, o nichž se píše v Bibli, se těšili z přátelství s Bohem a měli velké požehnání. Dnes se Božími přáteli stávají lidé ze všech částí země. Božím přítelem se můžete stát i vy.

Být přítelem Boha je lepší než být přítelem kteréhokoli člověka. Bůh své věrně oddané přátele nikdy nezklame. (Žalm 18:25) Být přítelem Boha je lepší než mít bohatství. Když bohatý člověk zemře, jeho peníze dostanou jiní lidé. Avšak ti, kdo jsou Božími přáteli, mají poklad, který jim nikdo nemůže vzít. (Matouš 6:19)

Někteří lidé se možná budou snažit zabránit vám, abyste poznával Boha. Mohou to být dokonce i vaši přátelé a členové vaší rodiny. (Matouš 10:36, 37) Když se vám druzí lidé smějí nebo vám vyhrožují, položte si otázku: ‚Komu se chci líbit — lidem, nebo Bohu?‘ Uvažujte: Když vám někdo řekne, abyste přestali jíst, poslechnete ho? Samozřejmě, že ne. Jídlo přece potřebujete k životu. Bůh ale může způsobit, abyste žil věčně! Proto nikdy nikomu nedovolte, aby vám zabránil poznat, jak se můžete stát Božím přítelem. (Jan 17:3)