6. LEKCE

Ráj je blízko!

Ráj je blízko!

Špatné věci, které se nyní dějí na zemi, ukazují, že ráj je blízko. Bible říká, že krátce předtím, než přijde ráj, zakusíme těžké časy. A my nyní v tomto období žijeme. Uvádíme některé věci, o nichž Bible píše, že se budou dít:

Velké války. „Povstane ... národ proti národu a království proti království.“ (Matouš 24:7) Toto proroctví se splňuje. Od roku 1914 proběhly dvě světové války a mnoho menších válek. Zemřely v nich miliony lidí.

Rozšířené nemoci. Budou „na jednom místě za druhým mory“. (Lukáš 21:11) Splňuje se to? Ano. Miliony lidí umírají na rakovinu, srdeční choroby, tuberkulózu, malárii, AIDS a další nemoci.

Nedostatek potravy. Na různých místech po celé zemi jsou lidé, kteří nemají dostatek jídla. Každý rok umírají hladem miliony lidí. To je další znamení, že zde již brzy bude ráj. Bible totiž říká: „Bude nedostatek potravy.“ (Marek 13:8)

 Zemětřesení. „Bude ... zemětřesení na jednom místě za druhým.“ (Matouš 24:7) I to se v naší době splňuje. Od roku 1914 zemřelo při zemětřeseních více než milion lidí.

Ničemní lidé. Lidé budou „milovat peníze“ a budou „milovat sami sebe“. Budou „spíše milovat rozkoše než milovat Boha“. Děti budou ‚neposlušné rodičů‘. (2. Timoteovi 3:1–5) Nesouhlasíte snad s tím, že dnes je mnoho takových lidí? Nemají k Bohu žádnou úctu a dělají potíže těm, kdo se snaží Boha poznávat.

Zločinnost. Také „vzroste nezákonnost“. (Matouš 24:12) Pravděpodobně budete souhlasit s tím, že zločinnost je rozšířenější, než bývala před lety. Všude jsou lidé v nebezpečí, že budou oloupeni, podvedeni nebo že jim někdo ublíží.

Všechny tyto věci ukazují, že Boží Království je blízko. Bible říká: „Až uvidíte, že se to děje, vězte, že Boží království je blízko.“ (Lukáš 21:31) Co je to Boží Království? Je to Boží nebeská vláda, která nastolí na této zemi ráj. Boží Království nahradí lidské vlády. (Daniel 2:44)