7. LEKCE

Varování z minulosti

Varování z minulosti

Jehova nedovolí, aby zlí lidé ničili ráj. V ráji budou žít jen Boží přátelé. Co se stane se zlými lidmi? Odpověď nám ukáže skutečný příběh Noema. Noe žil před několika tisíci lety. Byl to dobrý člověk, který se vždy velmi snažil plnit Jehovovu vůli. Ale ostatní lidé na zemi dělali špatné věci. Jehova tedy Noemovi řekl, že způsobí velkou potopu, která všechny tyto špatné lidi zničí. Řekl mu také, že má postavit archu, aby on a jeho rodina v potopě nezahynuli. (1. Mojžíšova 6:9–18)

Noe a jeho rodina postavili archu. Noe varoval lidi, že nastane potopa, ale oni mu nenaslouchali. Dále dělali špatné věci. Když byla archa dokončena, Noe do ní vzal zvířata a vešel dovnitř i se svou rodinou. Jehova potom způsobil velikou bouři. Pršelo čtyřicet dnů a čtyřicet nocí. Voda pokryla celou zemi. (1. Mojžíšova 7:7–12)

 Ničemní lidé zahynuli, ale Noe a jeho rodina byli zachráněni. Jehova je bezpečně převedl přes potopu a uvedl je na zem, která byla očištěna od ničemnosti. (1. Mojžíšova 7:22, 23) Bible říká, že opět přichází doba, kdy Jehova zničí ty, kdo odmítají dělat to, co je správné. Ale dobří lidé zničeni nebudou. Budou žít na rajské zemi věčně. (2. Petra 2:5, 6, 9)

Mnoho lidí dnes dělá špatné věci. Ve světě je plno problémů. Jehova stále znovu posílá své svědky, aby lidi varovali, ale většina lidí nechce Jehovovým slovům naslouchat. Nechtějí měnit svůj způsob života. Nechtějí přijmout Boží názor na to, co je správné a co nesprávné. Co se s těmito lidmi stane? Změní se někdy? Mnozí z nich se nezmění nikdy. Brzy přijde doba, kdy ničemní lidé budou zničeni a již nikdy nebudou žít. (Žalm 92:7)

Země zničena nebude; bude přeměněna v ráj. Ti, kdo se stanou Božími přáteli, budou žít navždy na rajské zemi. (Žalm 37:29)