13. LEKCE

Magie a čarodějnictví jsou špatné

Magie a čarodějnictví jsou špatné

Satan chce, abyste provozoval magii. Mnozí lidé dávají duchům nebo svým předkům oběti, aby se chránili před zlem. Dělají to proto, že mají z mocností duchovního světa strach. Tito lidé nosí magické prsteny nebo náramky. Pijí „medicíny“, které mají údajně magickou moc, nebo si jimi potírají tělo. Ve svých domovech nebo na svých pozemcích si tito lidé ukrývají předměty, o kterých jsou přesvědčeni, že mají ochrannou moc. Jiní lidé používají magické „talismany“, protože věří, že jim přinesou úspěch v podnikání, při zkouškách ve škole nebo při známosti.

Nejlepší ochranou proti Satanovi je přátelství s Jehovou. Jehova Bůh a jeho andělé jsou mnohem mocnější než Satan a jeho démoni. (Jakub 2:19; Zjevení 12:9) Jehova velmi touží projevit svou sílu ve prospěch svých přátel — těch, kdo jsou mu naprosto věrně oddáni. (2. Paralipomenon 16:9)

Boží slovo říká: „Nebudete provozovat magii.“ Jehova odsuzuje magii a čarodějnictví, protože těmito zvyklostmi se člověk může dostat přímo pod moc Satana Ďábla. (3. Mojžíšova 19:26)