9. LEKCE

Kdo jsou Boží přátelé?

Kdo jsou Boží přátelé?

Ježíš Kristus je Jehovův Syn a jeho nejbližší, nejmilejší přítel. Dříve, než Ježíš začal žít jako člověk na zemi, žil v nebesích jako mocný duchovní tvor. (Jan 17:5) Potom přišel na zemi, aby lidi učil pravdě o Bohu. (Jan 18:37) Také dal svůj lidský život, aby poslušné lidi zachránil z hříchu a smrti. (Římanům 6:23) Ježíš je nyní Králem Božího Království — nebeské vlády, která na této zemi nastolí ráj. (Zjevení 19:16)

Božími přáteli jsou také andělé. Andělé svou existenci nezačali na zemi jako lidé. Byli stvořeni v nebi předtím, než Bůh udělal zemi. (Job 38:4–7) Andělů jsou miliony. (Daniel 7:10) Tito Boží nebeští přátelé chtějí, aby lidé poznali pravdu o Jehovovi. (Zjevení 14:6, 7)

Bůh má přátele i na zemi; nazývá je svými svědky. Svědek u soudu říká, co ví o někom nebo o něčem. Svědkové Jehovovi říkají ostatním lidem, co vědí o Jehovovi a o jeho záměru. (Izajáš 43:10) Stejně jako andělé, i svědkové vám chtějí pomoci poznat pravdu o Jehovovi. Chtějí, abyste i vy byl Božím přítelem.