4. LEKCE

Jak můžete Boha poznávat

Jak můžete Boha poznávat

Jehovu můžete poznávat čtením Bible. Před dávnou dobou Bůh vybral některé lidi, aby zaznamenali jeho myšlenky. Tyto spisy se nazývají Bible. Dnes Boha poznáváme čtením Bible. Bible obsahuje Jehovovo slovo neboli poselství, a proto se jí také říká Boží slovo. Tomu, co Bible říká, můžeme věřit, protože Jehova nikdy nelže. „Je nemožné, aby Bůh lhal.“ (Hebrejcům 6:18) Boží slovo obsahuje pravdu. (Jan 17:17)

Bible je jedním z nejcennějších darů, jaké nám Bůh dal. Je jako dopis milujícího otce dětem. Vypráví nám o Božím slibu přeměnit zemi v nádherné místo k životu — v ráj. Říká nám, co pro své věrné děti Bůh udělal v minulosti, co dělá nyní a co udělá v budoucnosti. Pomáhá nám také řešit naše problémy a najít štěstí. (2. Timoteovi 3:16, 17)

 Svědkové Jehovovi jsou Boží přátelé; pomohou vám pochopit, co Bible učí. Zkrátka jim řekněte, že chcete studovat Bibli. Nebudou za to chtít žádné peníze. (Matouš 10:8) Kromě toho můžete navštěvovat i křesťanská shromáždění. Ta probíhají v místech uctívání, kterým se říká sály Království. Když budete chodit na křesťanská shromáždění, vaše poznání Boha rychle poroste.

Boha můžete poznat z věcí, které udělal. Bible například říká: „Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Když Jehova tvořil „nebesa“, udělal slunce. A co nám to říká o Bohu? Říká nám to, že Jehova má velkou moc. Jen on může udělat něco, co má takovou energii jako slunce. Říká nám to také, že Jehova je moudrý, protože udělat slunce, které dává teplo a světlo a které nikdy nevyhasne, to vyžaduje moudrost.

Jehovovo stvořitelské dílo ukazuje, že Bůh nás miluje. Uvažujte o rozmanitých druzích ovoce, které jsou na zemi. Jehova nám mohl poskytnout pouze jeden druh ovoce — anebo vůbec žádný. Ale Jehova nám dal mnoho druhů ovoce, jež mají rozmanitý tvar, velikost, barvu a chuť. To ukazuje, že Jehova je Bůh, který je nejen milující, ale také velmi štědrý, starostlivý a laskavý. (Žalm 104:24)