12. LEKCE

Co se stane při smrti?

Co se stane při smrti?

Smrt je opak života. Smrt je jako hluboký spánek. (Jan 11:11–14) Mrtví nemohou slyšet, vidět, mluvit ani si něco myslet. (Kazatel 9:5, 10) Falešné náboženství učí, že mrtví odcházejí do duchovního světa, kde žijí se svými předky. Bible nic takového neučí.

Ti, kdo zemřeli, nám nemohou pomoci, ale nemohou nám ani škodit. Lidé běžně provádějí určité rituály a přinášejí oběti, o kterých si myslí, že se mrtvým budou líbit. Bohu je to odporné, protože se to zakládá na jedné ze Satanových lží. A mrtvé to nemůže těšit, protože nežijí. Mrtvých bychom se neměli bát ani je uctívat. Měli bychom uctívat pouze Boha. (Matouš 4:10)

Mrtví budou opět žít. Mrtvé lidi Jehova vzbudí k životu na rajské zemi. Tato doba teprve přijde. (Jan 5:28, 29; Skutky 24:15) Bůh může vzbudit ty, kdo zemřeli, úplně stejně, jako vy můžete vzbudit člověka, který spí. (Marek 5:22, 23, 41, 42)

Myšlenka, že neumíráme je lež, kterou rozšířil Satan Ďábel. Satan a jeho démoni přiměli lidi, aby si mysleli, že duchové mrtvých jsou naživu a působí nemoci a další problémy. Satan někdy lidi klame pomocí snů a vidění. Ty, kdo se snaží mluvit s mrtvými, Jehova odsuzuje. (5. Mojžíšova 18:10–12)