PŘÍBĚH 115

Nový ráj na zemi

Nový ráj na zemi

PODÍVEJ se na ty mohutné stromy, na ty krásné květiny a vysoké hory. Není to nádherné? Vidíš, jak ten malý chlapec krmí srnku? Všimni si těch lvů a koní, kteří jsou na louce. Líbilo by se ti bydlet na takovém místě?

Bůh si přeje, abychom žili věčně v ráji na zemi. Nechce, abychom trpěli jako lidé dnes, nechce, aby nás něco bolelo nebo trápilo. Těm, kdo budou žít v novém ráji, Bible slibuje: ‚Bůh bude s nimi. Nebude už smrt, pláč ani bolest. Dřívější věci pominuly.‘

Ježíš se postará o to, aby k této úžasné změně opravdu došlo. Víš, kdy to bude? Ano, až očistí zem od špatnosti a od zlých lidí. Vzpomeň si, že když byl Ježíš na zemi, uzdravoval nemocné, a dokonce křísil mrtvé. Ježíš tak ukázal, co bude dělat ve prospěch lidí na celé zemi, až se stane Králem Božího království.

Představ si, jak krásný bude život v novém ráji na zemi! Ježíš bude vládnout v nebi spolu s těmi, které si vybral. Tito panovníci se budou zajímat o všechny lidi na zemi a postarají se o to, aby každý člověk byl šťastný. Podívejme se však, co musíme dělat my, aby nám Bůh dal věčný život v pozemském ráji.

Zjevení 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1–3