PŘÍBĚH 107

Ukamenování Štěpána

Ukamenování Štěpána

MUŽ, kterého vidíš, jak klečí na zemi, je Ježíšův věrný učedník Štěpán. Ale podívej, co se to děje? Ti muži na něj házejí velké kameny! Proč dělají něco tak špatného? Za chvíli se dozvíme, proč Štěpána nenáviděli.

Bůh pomáhal Štěpánovi dělat podivuhodné zázraky. Ti muži to neradi viděli, a proto se s ním začali hádat kvůli tomu, že s lidmi mluvil o pravdě. Ale Bůh dal Štěpánovi velkou moudrost, a tak Štěpán mohl jasně dokázat, že ti muži učí nepravdivé věci. To je rozzlobilo ještě víc. Proto ho chytili a zavolali několik lidí, aby o něm říkali lži.

Velekněz se Štěpána zeptal: ‚Je to všechno pravda?‘ A Štěpán přednesl nádhernou řeč na základě Bible. Na závěr řekl, že zlí lidé už dávno nenáviděli Jehovovy proroky. Potom dodal: ‚Vy jste stejní, jako byli oni. Vy jste usmrtili Božího služebníka Ježíše a nedodržujete Boží zákony.‘

Teď už se náboženští vůdci opravdu rozzuřili! Zlostně skřípali zuby. Štěpán však zvedl hlavu a řekl: ‚Podívejte se! Vidím Ježíše v nebi, jak stojí po Boží pravici.‘ Když to Štěpán řekl, ti muži si rukama zacpávali uši. Potom se na něj vrhli, popadli ho a vyvlekli z města.

Tam si svlékli pláště a dali je do opatrování mladému muži, který se jmenoval Saul. Vidíš Saula na obrázku? Potom někteří z těch mužů začali na Štěpána házet kameny. Štěpán si klekl a modlil se k Bohu: ‚Jehovo, netrestej je za tento čin.‘ Věděl totiž, že někteří z nich byli oklamáni náboženskými vůdci. Potom Štěpán zemřel.

Když ti někdo udělá něco špatného, chceš mu to oplatit nebo chceš, aby mu Bůh udělal také něco zlého? Štěpán ani Ježíš tak nejednali. Byli laskaví i k těm lidem, kteří se k nim nechovali hezky. Snažme se jejich příklad napodobovat.

Skutky 6:8–15; 7:1–60