PŘÍBĚH 113

Pavel v Římě

Pavel v Římě

PODÍVEJ se na ty řetězy, kterými je Pavel spoután, a na toho římského vojáka, který jej hlídá. Pavel je uvězněn v Římě. Čeká, až césar rozhodne, co se s ním má stát. V domě, ve kterém je Pavel vězněn, ho však lidé mohou navštěvovat.

Tři dny po příjezdu do Říma Pavel vzkázal některým významným Židům, aby ho přišli navštívit. A mnozí Židé, kteří žili v Římě, opravdu přišli. Pavel jim začal kázat o Ježíšovi a o Božím království. Někteří z nich uvěřili a stali se křesťany, ale jiní neuvěřili.

Pavel kázal také vojákům, kteří ho hlídali. Ty dva roky, kdy byl vězněn v jednom římském domě, kázal Pavel všem, s nimiž mohl mluvit. I lidé z césarovy domácnosti slyšeli dobré poselství o Království, a někteří z nich se stali křesťany.

Ale kdo je ten muž, který sedí u stolu a píše? Uhodneš to? Ano, je to Timoteus. Timoteus byl nějakou dobu také uvězněn za to, že kázal o Království, ale potom byl propuštěn. A přišel sem, aby Pavlovi pomáhal. Víš, co Timoteus píše?

Vzpomínáš si na města Filipy a Efez, o kterých jsme si četli v příběhu 110? Pavel v těchto městech pomáhal založit křesťanské sbory. Teď, když byl vězněn, psal těmto křesťanům dopisy. Tyto dopisy najdeme v Bibli a říká se jim Efezanům a Filipanům. Na obrázku vidíš, jak Pavel právě diktuje Timoteovi, co má psát jejich křesťanským přátelům ve Filipech.

Filipané byli k Pavlovi laskaví. Když byl uvězněn, poslali mu dar a Pavel jim za něj v dopise děkoval. Dar přinesl Epafroditos. Ten však velmi onemocněl a málem zemřel. Nakonec se ale uzdravil a chystal se na cestu domů. Tento dopis od Pavla a Timotea vzal s sebou do Filip.

V době svého věznění Pavel napsal ještě dva další dopisy, které máme v Bibli. Jeden byl pro křesťany ve městě Kolosy. Víš, jak se tomu dopisu říká? Je to dopis Kolosanům. Druhý dopis byl pro Pavlova blízkého přítele, který se jmenoval Filemon a který také žil v Kolosech. Tento dopis se týkal Filemonova služebníka Onesima.

Onesimos od Filemona utekl a přišel do Říma. Tam se dozvěděl, že Pavel je vězněn. Přišel ho navštívit a Pavel s ním mluvil o Božím království. Onesimos se brzy stal křesťanem. Potom mu začalo být líto, že utekl. Víš, o čem ve svém dopise Filemonovi Pavel psal?

Pavel Filemona prosil, aby Onesimovi odpustil. ‚Posílám ti ho zpátky. Ale teď už není jen tvým otrokem. Je také znamenitým křesťanským bratrem,‘ napsal Pavel. Když se Onesimos vracel do Kolos, nesl s sebou dva dopisy — jeden Kolosanům a druhý Filemonovi. Asi si umíš představit, jakou měl Filemon radost, když se dozvěděl, že se jeho otrok stal křesťanem.

Když Pavel psal Filipanům a Filemonovi, měl pro ně skutečně dobrou zprávu. Filipanům napsal: ‚Posílám k vám Timotea. Ale já vás také brzy navštívím.‘ A Filemona poprosil: ‚Připrav mi místo, abych u tebe mohl nějakou dobu bydlet.‘

Když byl Pavel propuštěn na svobodu, navštívil své křesťanské bratry a sestry na mnoha místech. Ale později byl Pavel opět uvězněn v Římě. Tentokrát věděl, že bude usmrcen. Proto v dopise prosil Timotea, aby za ním co nejrychleji přišel. ‚Byl jsem Bohu věrný,‘ napsal, ‚a Bůh mě odmění.‘ Několik let po Pavlově smrti byl Jeruzalém opět zničen. Tentokrát ho zničili Římané.

Z Bible se toho však můžeme dozvědět ještě víc. Apoštolu Janovi Jehova Bůh řekl, aby napsal poslední knihy Bible. Mezi ně patří také Zjevení. Tato biblická kniha mluví o budoucnosti. V dalších kapitolách si ukážeme, co nás v budoucnosti čeká.

Skutky 28:16–31; Filipanům 1:13; 2:19–30; 4:18–23; Hebrejcům 13:23; Filemonovi 1–25; Kolosanům 4:7–9; 2. Timoteovi 4:7–9