PŘÍBĚH 110

Timoteus – Pavlův nový pomocník

Timoteus – Pavlův nový pomocník

MLADÝ muž, kterého vidíš na obrázku s apoštolem Pavlem, se jmenuje Timoteus. Timoteus žil se svou rodinou v Lystře. Jeho maminka se jmenovala Euniké a jeho babička Lois.

Pavel byl v tomto městě už potřetí. Asi před rokem tam přijel poprvé, když byli s Barnabášem na kazatelské cestě. A teď se do Lystry vrátil se svým přítelem Silasem.

Víš, co Pavel řekl Timoteovi? Zeptal se ho: ‚Chtěl by ses přidat k Silasovi a ke mně? Mohl bys společně s námi kázat lidem, kteří bydlí ve vzdálených městech.‘

‚Půjdu moc rád,‘ odpověděl Timoteus. Krátce na to se rozloučil se svou rodinou a vydal se na cestu s Pavlem a Silasem. Ale než se dozvíme něco o jejich cestě, podívejme se, co všechno zažil Pavel. Uplynulo už asi 17 let od doby, kdy se mu na cestě do Damašku objevil Ježíš.

Vzpomeň si, že Pavel šel tehdy do Damašku proto, aby tam pronásledoval učedníky. Nakonec se ale i on stal učedníkem. Později ho chtěli někteří nepřátelé usmrtit, protože se jim nelíbilo, že káže o Ježíšovi. Ale učedníci pomohli Pavlovi uprchnout. Ve velkém koši ho spustili za městskou bránu.

Potom se Pavel vydal do Antiochie, aby tam kázal. Právě tady byli Ježíšovi následovníci poprvé nazváni křesťané. Pavel a Barnabáš pak byli z Antiochie vysláni na kazatelskou cestu do vzdálených zemí. Navštívili také Lystru, kde žil Timoteus.

Asi o rok později, při své druhé kazatelské cestě, byl Pavel v Lystře znovu. Tentokrát se k Pavlovi a Silasovi připojil Timoteus. Víš, kam potom šli? Podívej se na mapu. Povíme si teď o několika městech, která navštívili.

Nejdříve se vydali do nedalekého Ikonia. Potom šli do druhého města, které se jmenovalo Antiochie. Pak cestovali do Troady, potom do Filip, Tesaloniky a Beroy. Vidíš na mapě Athény? Také tam Pavel kázal. Pak kázal jeden a půl roku v Korintu, a na krátkou dobu se zastavil v Efezu. Potom se na lodi vydal do Cesareje a nakonec se vrátil do Antiochie, kde nějakou dobu zůstal.

Timoteus tedy s Pavlem cestoval stovky kilometrů. Společně kázali „dobrou zprávu“ a založili mnoho křesťanských sborů. Až budeš starší, chceš být také takovým Božím věrným služebníkem, jako byl Timoteus?

Skutky 9:19–30; 11:19–26; kapitoly 13 až 17; 18:1–22