PŘÍBĚH 104

Ježíš se vrací do nebe

Ježíš se vrací do nebe

V DALŠÍCH dnech se Ježíš svým následovníkům objevil ještě mnohokrát. Při jedné příležitosti ho uvidělo asi 500 učedníků. Víš, o čem s nimi Ježíš mluvil? O Božím království. Ježíš učil lidi o Království proto, že si to Jehova přál. Dělal to i po tom, co byl vzkříšen z mrtvých.

Pamatuješ si, co to je Boží království? Ano, je to skutečná Boží vláda, která panuje v nebi, a Ježíše Bůh vybral, aby byl králem. Jak jsme už poznali, Ježíš ukázal, že bude tím nejlepším králem. Sytil hladové, uzdravoval nemocné, a dokonce křísil mrtvé!

Jak to bude vypadat na zemi, až bude Ježíš tisíc let kralovat v nebi? Z celé země se stane nádherný ráj. Už nebudou války, zločiny, nemoci ani smrt. Víme, že to je pravda, protože Bůh stvořil zemi proto, aby byla rájem, ve kterém by lidé žili šťastně. Proto na počátku vytvořil zahradu Eden. A Ježíš se postará o to, aby se nakonec stalo to, co si Bůh vždycky přál.

Přišel čas, kdy se měl Ježíš vrátit zpátky do nebe. Objevoval se svým učedníkům 40 dnů. Už si tedy byli jisti, že žije. Ale dříve než Ježíš odešel zpátky do nebe, řekl jim: ‚Zůstaňte v Jeruzalémě, dokud neobdržíte svatého ducha.‘ Svatý duch je Boží účinná síla. Působí neviditelně, jako když fouká vítr. Svatý duch měl Ježíšovým učedníkům pomáhat, aby mohli plnit Boží vůli. Nakonec Ježíš řekl: ‚Budete o mně kázat až do nejvzdálenějších částí země.‘

Jakmile Ježíš domluvil, stalo se něco úžasného. Začal vystupovat do nebe, jak to můžeš vidět na obrázku. Potom Ježíše zakryl oblak, takže ho učedníci už neviděli. Ježíš se vrátil do nebe a začal odtamtud vládnout nad svými následovníky, kteří byli na zemi.

1. Korinťanům 15:3–8; Zjevení 21:3, 4; Skutky 1:1–11