PŘÍBĚH 87

Mladý Ježíš v chrámu

Mladý Ježíš v chrámu

PODÍVEJ se na ten obrázek. Je na něm chlapec, který mluví se staršími muži. Jsou to učitelé v Božím chrámu v Jeruzalémě. A ten chlapec je Ježíš. Už povyrostl, je mu teď 12 let.

Učitelé byli velmi překvapeni, když viděli, kolik toho Ježíš ví o Bohu a o tom, co je napsáno v Bibli. Ale proč tam spolu s Ježíšem nejsou také Josef a Marie? Kde jsou? To musíme zjistit.

Každý rok chodil Josef se svou rodinou do Jeruzaléma, aby se tam zúčastnili slavnosti, které se říkalo Pasach. Z Nazaretu do Jeruzaléma to bylo daleko. Tehdy ještě nebyla auta ani vlaky. Většina lidí chodila pěšky, a tak jim cesta z Nazaretu do Jeruzaléma trvala asi tři dny.

Josef měl nyní velkou rodinu. Staral se také o Ježíšovy mladší bratry a sestry. Když se Josef a Marie vydali s dětmi na dlouhou cestu domů, mysleli si, že Ježíš cestuje spolu s ostatními. Ale když se blížil večer, nemohli Ježíše najít. Hledali ho mezi příbuznými a přáteli, ale nikde nebyl. A tak se vrátili do Jeruzaléma, aby ho hledali tam.

Nakonec Ježíše našli, jak mluví s učiteli v chrámu. Naslouchal, co říkají, a dával jim otázky. A všichni lidé se divili, jak je Ježíš rozumný. Ale Marie Ježíšovi řekla: ‚Proč jsi nám to udělal? Tvůj otec a já tě hledáme a máme velkou starost.‘

‚Proč jste mě hledali?‘ divil se Ježíš. ‚Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?‘

Ježíš chodil velmi rád tam, kde se mohl něco dozvědět o Bohu. Neměli bychom ho napodobovat? Doma v Nazaretu se Ježíš každý týden účastnil shromáždění, kde lidé uctívali Jehovu. Vždy pozorně naslouchal, a proto se naučil mnoho věcí z Bible. Určitě bychom chtěli Ježíšův příklad napodobovat.

Lukáš 2:41–52; Matouš 13:53–56